Hem   |   Tjänster   |   Teamutveckling   |   Analysverktyg   |   Företagscoachning   |   Facilitering   |   Föreläsningar   |   Om företaget   |   Kontakt


Linda Löfvenstråle
Certifierad ledarutvecklare

En lönsam investering!

Vill du utveckla ditt ledarskap för att skapa bättre resultat i din verksamhet, prestera mer och bli en mer framgångsrik ledare?

Coach Invest Göteborg AB ingår i ett rikstäckande nätverk av ledarutvecklare som arbetar med Vägen Upp, vilket är ett utvecklingsprogram för chefer och ledare. Som ledarutvecklare arbetar jag individuellt, över tid och med de utmaningar som du brottas med i din verksamhet med målet att stärka och utveckla dig i din ledarroll.Coach Invest Göteborg AB  |  Arkipelagens Företagscenter, Stora Åvägen 21, Sisjön  |  Tel: 0704-591512  |  info@coachinvestgoteborg.se