Hem   |   Tjänster   |   Teamutveckling   |   Analysverktyg   |   Företagscoachning   |   Facilitering   |   Föreläsningar   |   Om företaget   |   Kontakt

Ökad motivation för effektivare team   |   Förbättrad kommunikation för ökad effektivitet

MOTIVATION OCH ARBETSGLÄDJE
Ökad motivation för effektivare team


Coach Invest Göteborg AB har både färdiga program och möjlighet att skräddarsy paket utifrån ert företags behov.

Coach Invest har ett motivationshöjande program som inleds med att vi mäter klimatet på ert företag och utvärderar projektgrupper och team. Därefter genomförs ett program där personlig coachning, mental träning och företagsanspassade praktiska övningar ingår för att få igång en dialog och diskussion i gruppen. Målet är att utveckla motiverade och effektiva team. Kombineras med fördel tillsammans med programmet Förbättrad kommunikation för ökad effektivitet.

Analyser ingår i programmet
Syftet med klimatanalyserna är att mäta företagsklimatet och utvärdera projektgrupper och team för att få en bild av vad som fungerar bra och vad som behövs utvecklas i ert företag. Analyserna mäter områdena mål, trivsel, kommunikation, motivation, relation, miljö, ledarskap och företagskultur.

Vinster med programmet
  • Medarbetare känner mer arbetsglädje, delaktighet och engagemang för sina arbetsuppgifter
  • Medarbetarna blir mer öppna för förändringar och vill utvecklas i sin yrkesroll
  • Friskare medarbetare
  • Lägre personalomsättning eftersom motiverade medarbetare stannar kvar på företaget

Förslag på programCoach Invest Göteborg AB  |  Arkipelagens Företagscenter, Stora Åvägen 21, Sisjön  |  Tel: 0704-591512  |  info@coachinvestgoteborg.se