Hem   |   Tjänster   |   Teamutveckling   |   Analysverktyg   |   Företagscoachning   |   Facilitering   |   Föreläsningar   |   Om företaget   |   Kontakt


Medarbetare är en nyckelresurs

PERSONLIG COACHING FÖRETAG
Arbetet ger människor en identitet och en djupare mening i tillvaron. Att erbjuda personlig coachning till sina medarbetare är att bidra till deras personliga utveckling och det blir en investering som ger god avkastning. Utveckling innebär förändring. Bestående förändringar kräver personlig coachning under en längre tidsperiod.

Vad är coachning?
Coachning är en metod som hjälper människor att rikta blicken framåt och sätta upp tydliga målbilder. Klienten får en ökad medvetenhet, ansvarskänsla, trygghet i förändringar och en självtillit till sig själv och sina egna förmågor. Det är klienten som har svaren och coachen ställer frågorna. Coachning i kombination med mental träning är en oslagbar kombination!

Målområden för dig som...
  • vill utvecklas i din yrkesroll. Tillsammans ser vi över dina möjligheter och du får insikt om dina resurser och utvecklingspotential
  • vill prata med en neutral samtalspartner som hjälper dig att reflektera över din arbetstillvaro, dina mål och utvecklingsmöjligheter
  • vill jobba med din egna motivation, stärka din självbild och sätta upp målbilder
  • vill få balans i livet, lära dig hantera stress och bli en frisk medarbetare
  • vill förbättra din kommunikation till andra genom att skaffa dig kunskap om din egen beteendestil, drivkrafter och kommunikationsmönster
Vinster för ert företag
Företag som väljer att investera i personlig coachning får motiverad personal som presterar för att de vill och inte för att de måste. Coachning hjälper människor att hitta sin inre motivation och drivkraft. När alla i ett team får coachning blir effekten större än om bara några får chans till personlig utveckling. Resultatet blir mer drivande och motiverade arbetsteam som tar ett personligt ansvar för sina arbetsuppgifter.

Analysverktyg som stöd i coachsamtalet ingår
För att anpassa coachningen efter varje medarbetares förutsättningar och behov och som stöd i coachsamtalet får klienterna fylla i en kombinerad beteendestils- och motivationsanalys. (Observera att detta inte är ett intelligenstest).

Under coachsamtalen jobbar vi med att
  • sätta upp tydliga målbilder och mätbara delmål som känns attraktiva
  • bestämma en realistisk handlingsplan
  • undanröja hinder för att se möjligheterna
  • värderingar, självkänsla och drivkrafter
  • skapa en bra balans i livet


Coach Invest Göteborg AB  |  Arkipelagens Företagscenter, Stora Åvägen 21, Sisjön  |  Tel: 0704-591512  |  info@coachinvestgoteborg.se