Hem   |   Tjänster   |   Teamutveckling   |   Analysverktyg   |   Företagscoachning   |   Facilitering   |   Föreläsningar   |   Om företaget   |   Kontakt


Analysverktyg

Ensize EDOC system
Coach Invest Göteborg AB använder Ensize EDOC system som erbjuder kostnadseffektiva mätverktyg för utveckling av medarbetare, team och ledare och i förändringsarbete. Verktygen består av olika analyser och enkäter som mäter bland annat klimatet i ert företag, beteende, attityd, motivation och kommunikation.
Läs mer om Ensize EDOC system >>

Varför mäta med analysverktyg?
Syftet att mäta med hjälp av analysverktyg är att ge individen insikt i egna och andras beteendemönster och öka medvetenheten om egna och andras motivationsfaktorer. Resultatet används som underlag för den personliga coachningen och som stöd i teamutvecklingsarbetet.


För att utvecklas behövs återkoppling (feedback). Den kan vara riktad mot ett team eller mot enskilda medarbetare. Utifrån återkopplingen anpassar sig medarbetaren för att lära sig, förändras och utvecklas som människa. För att ge rätt återkoppling bör man göra mätningar på individer och team. Det är inte själva resultatet som är det viktiga utan vad vi kan lära av dem och hur vi jobbar vidare för att utvecklas. Det är här coachning och faciliterade workshops kommer in.

Certifiering
Coach Invest Göteborg AB är certifierad i Ensize EDOC system som bygger på den välkända DISK-modellen som är en av världens mest använda teorier för att skapa personprofiler.

Hur fungerar det?
Coach Invest Göteborg använder Ensize EDOC verktygslåda med olika analyser (beteende, kommunikation, attityd, motivation, drivkrafter, värdegrund och klimat) för att kartlägga behovet och skräddarsyr utifrån det ett program som är anpassat till ert företags behov.

Går det att anlita Coach Invest Göteborg AB för att genomföra separata analyser?
Ja det går bra, men då betalar ni för antalet analyser och tid för återkoppling. Om ni investerar i ett åtgärdsprogram ingår analyserna.Coach Invest Göteborg AB  |  Arkipelagens Företagscenter, Stora Åvägen 21, Sisjön  |  Tel: 0704-591512  |  info@coachinvestgoteborg.se