Hem   |   Tjänster   |   Teamutveckling   |   Analysverktyg   |   Företagscoachning   |   Facilitering   |   Föreläsningar   |   Om företaget   |   Kontakt

Rätt beslut av hög kvalitet   |   Vad är facilitering?

Facilitering för resultatinriktade arbetsmöten och workshops

Möten är en viktig väg för skapa förändring. Enligt en undersökning gjord av TEMO AB om möteseffektivitet och mötesrutiner bland svenska chefer upplever 90% att de interna mötena inte alltid fungerar bra. Att anlita en facilitator kan vara en lösning.

Vad innebär facilitering?
Facilitering är konsten att leda en grupp människor mot ett överenskommet mål på ett sätt som skapar delaktighet och kreativitet hos mötesdeltagarna. Facilitering används vid olika former av möten där en grupp människor gemensamt ska komma fram till ett resultat t ex förbättrings- och förändringsarbete, planeringsarbete, beslutsprocesser eller under en workshop med ett specifikt mål.

Fördelning av roller och ansvar


Facilitatorn äger processen under mötet
 • Ett positivt och gynnsamt mötesklimat
 • Hjälper gruppen att sätta upp spelregler
 • Struktur och kreativitet
 • Gruppdynamik
 • Metoder, tekniker och verktyg
  HUR mötet ska genomföras?


Mötesdeltagarna tar ansvar för och äger innehållet
 • Tydligt syfte och mål med mötet
  VARFÖR ska mötet genomföras?
 • Agenda VAD ska diskuteras?
 • Resultat
 • Beslut


Coach Invest Göteborg AB  |  Arkipelagens Företagscenter, Stora Åvägen 21, Sisjön  |  Tel: 0704-591512  |  info@coachinvestgoteborg.se