Hem   |   Tjänster   |   Teamutveckling   |   Analysverktyg   |   Företagscoachning   |   Facilitering   |   Föreläsningar   |   Om företaget   |   Kontakt

Ökad motivation för effektivare team   |   Förbättrad kommunikation för ökad effektivitet

KOMMUNIKATION
Förbättrad kommunikation för ökad effektivitet


Coach Invest Göteborg AB har både färdiga program och möjlighet att skräddarsy paket utifrån ert företags behov.

Coach Invest Göteborg har ett motivationshöjande program som inleds med att vi mäter hur ni kommunicerar med varandra i era team. Därefter genomför vi ett program där personlig coachning, mental träning och företagsanpassade praktiska övningar ingår för att få igång en dialog och diskussion i gruppen. Målet är att förbättra kommunikationen mellan era medarbetare och mellan chefer och medarbetare. Programmet inleds med en föreläsning/workshop om kommunikation. Kombineras med fördel med programmet Ökad motivation för effektivare team.

Analyser ingår i programmet
Syftet med kommunikations- och drivkraftsanalysen är att ge individen insikt om sina egna och andras beteendemönster och ökar medvetenheten om egna och andras motivationsfaktorer.

Vinster med programmet
  • Ger en tydlig bild över vilka personligheter som är representerade i ert team
  • Ger en ökad självinsikt
  • Skapar väl fungerande team genom en ökad förståelse till varandra likheter och olikheter
  • Förbättrar samarbetet och medarbetare löser konflikter smidigare
  • Ökar arbetsglädje och ger utrymme för mer skratt och kreativitet

Förslag på programCoach Invest Göteborg AB  |  Arkipelagens Företagscenter, Stora Åvägen 21, Sisjön  |  Tel: 0704-591512  |  info@coachinvestgoteborg.se